Uchwała

 Uchwała nr XXVI/122/05

Rady Gminy i Miasta w Odolanowie

z dnia 29 listopada 2004 r.

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

 

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Dz 2001 r. numer 142 poz/ 1591 ze zmianami) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się statut Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XVII/50/91 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 23.12.1991 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych.

§ 3.

Uchwałę zgłasza się poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2005 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Imieniny

Dzisiaj jest
Wtorek
26 października 2021
Imieniny obchodzą
Dymitriusz, Ewaryst, Eweryst, Lucyna, Ludmiła, Lutosław, Łucjan
Do końca roku zostało
67 dni

Jeśli  zauważyłeś jakies podejrzane wycieki wody (awarie)

Zadzwoń 605 413 415