Przepompownia Ścieków ul. Kurochowska PDF Drukuj Email

          Przepompownia ścieków położona jest na ulicy Kurochowskiej , na gruntach stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów. Do obowiązków Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie jako Zakładu eksploatującego  przepompownie należy utrzymanie parametrów pracy przepompowni oraz stanu technicznego gwarantującego stabilną pracę obiektu. Do obowiązku Zakładu należy także odpowiednie gospodarowanie wydzielanymi w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków skratkami i piaskiem.

            Przepompownia ścieków została wykonana według projektu opracowanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu w latach 1973-1974. W roku 2007 przepompownia przeszła gruntowny remont części mechanicznej.

           Ścieki istniejącą kanalizacją sanitarną kierowane są do kanału głównego, w którym zainstalowane jest sito spiralne bezwałowe. Na sicie następuje wydzielanie skratek, które automatycznie są zgarniane i umieszczane w pojemnikach asenizacyjnych. Ścieki z komory sita przepływają do piaskownika pionowego, w którym następuje sedymentacja zawiesiny mineralnej. Zgromadzona w piaskowniku pulpa piaskowa, automatycznie w funkcji czasu kierowana jest do oddzielnego pojemnika asenizacyjnego. Przepompownia ścieków wyposażona jest w obejście awaryjne. W celu umożliwienia przepływu ścieków przez obejście awaryjne w kanale zainstalowane są zastawki kanałowe. Kanał awaryjny wyposażony jest w kratę ręczną o prześwicie d=10mm. W trakcie przepływu ścieków przez obejście awaryjne następować będzie przełożenie pompy pulpy piaskowej z piaskownika głównego do awaryjnego.  Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym przepływają do komory czerpnej ( mokrej ) przepompowni, skąd przepompowane są do oczyszczalni ścieków w miejscowości Raczyce.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Imieniny

Dzisiaj jest
Wtorek
26 października 2021
Imieniny obchodzą
Dymitriusz, Ewaryst, Eweryst, Lucyna, Ludmiła, Lutosław, Łucjan
Do końca roku zostało
67 dni

Pogotowie Wodociągowe Zadzwoń 605 413 415 !!