Stacja Uzdatniania Wody w Świecy

Została wybudowana w latach 1989-1991 z inicjatywy mieszkańców wsi Świeca I i Świeca II, przy ich ogromnym zaangazowaniu społecznym i finansowym oraz przy wsparciu Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie. Wówczas obowiązywały polskie normy wody, które określały, iż w wodzie może być nie więcej niż 0,5 mg Fe/dm3 (żelazo) i 0,1 mg Mn/dm3 (mangan). Po wejsciu do Uni Europejskiej obowiązują normy UE oraz Dyrektywa 80/778/EECi98/83/EC. Kraje Członkowskie miały obowiązek dostosowania swoich przepisów krajowych do zaleceń unijnych, czyli poprawienie jakości wody uzdatnionej poprzez zastosowanie bardziej efektywnej technologii do roku 2005. Normy te określają, iż w wodzie nie może być więcej niż 0,2 mg Fe/dm3 (żelazo) i 0,05 mg Mn/dm3 (mangan). Stacja uzdatniania wody w Świecy była więc budowana technologicznie pod inne parametry i dla mniejszej ilości odbiorców. W lipcu 2005 r. Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Ostrowie Wlkp. wydała decyzje, w której zobligowała zakład do poprawienia jakości wody pod względem fizykochemicznym tak, aby odpowiadała warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. tj. parametrom UE. Zakład zlecił opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody Panu inż. Jerzemu Chudemu. W listopadzie 2005r. pracownicy zakładu przystąpili zgodnie z opracowaną dokumentacją, do modernizacji stacji. Wprowadzono całkowicie nowe technologie uzdatniania wody poprzez wymianę żwirów filtracyjnych w odmanganiaczach i odżelaziaczach, a także zastosowano warstwę masy katalityczno - piroluzytowej G-1. Zmieniono również napowietrzanie wody, poprzez montaż dodatkowego zbiornika powietrza zastosowano nowe sprężarki i pompy podające wodę do sieci.
Stacja uzdatniania wody w Świecy zaopatruje w wodę następujące miejscowości : Świeca I , Świeca II, Boników, Garki, Huta, Nadstawki, osady: Papiernia i Trzcieliny.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie

Imieniny

Dzisiaj jest
Wtorek
26 października 2021
Imieniny obchodzą
Dymitriusz, Ewaryst, Eweryst, Lucyna, Ludmiła, Lutosław, Łucjan
Do końca roku zostało
67 dni

Jeśli  zauważyłeś jakies podejrzane wycieki wody (awarie)

Zadzwoń 605 413 415